'Leiders zijn óók net mensen!'

Share

Leuk dat je op deze pagina landt!

Samen met Harm Nijlunsing ben ik op een avontuurlijke zoektocht naar de essentie van leiderschap. We verkennen de spanningsboog tussen de CORE van de leider, de organisatie, toezichthouders, aandeelhouders en andere belanghebbenden in de verschillende levensfases van een organisatie. Daarnaast kijken we sterk naar de persoonlijke drijfveren en dilemma’s van leiders zoals die zich in de dagelijkse praktijk aandienen. We interviewen leiders, ondernemers, nieuwe denkers, bestuurders, toezichthouders en experts om die kennis beschikbaar en deelbaar te maken voor bestaande en toekomstige ondernemers.

Harm Nijlunsing en ik ontmoeten elkaar bij de NCD-commissarissenopleiding en kwamen er achter dat toezicht 'officieel' nagenoeg blind lijkt voor de menselijke aspecten van leiderschap, terwijl wij denken dat dat vaak de onderscheidende factor is voor succes.

Wat het eindproduct van onze reis wordt, dat weten wij ook nog niet helemaal. Het kan een (reeks van) artikel(en) zijn t/m een boek. We zullen de opgedane inzichten in ieder geval ook gebruiken om de klanten en partners waar we mee werken future proof te maken. In eerste instantie willen we nu eerst begrijpen en daarna gaan we kijken hoe we de inzichten uit kunnen dragen.

Vragen? Bel of mail ons gerust:

  • Harm Nijlunsing: 06-51472941 of harm.nijlunsing@harmn.nl
  • Kasper Klaarenbeek: 06-53708400 of info@kasperklaarenbeek.nl